Zakres świadczonych usług:


- lokalizowanie obiektów w terenie,
- wznawianie granic działek,
- mapy do celów projektowych w postaci analogowej i cyfrowej,
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe, aktualizacje map,
- wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu,
- geodezyjna obsługa budowy,
- inne prace pomiarowe i kartograficzne,
- badanie geometrii obiektów budowlanych.

Kontakt:

telefon: 502 688 429 - Koszalin
605 234 110 - Człuchów
e-mail: biuro@jednoralski.eu
geodeta.jednoralski@gmail.com
szybko - profesjonalnie - www.jednoralski.eu